Przejdź do treści

Fundacja MSAR Poland powstała w celu niesienie pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych, podnoszeniem profesjonalizmu osób niosących pomoc oraz profilaktyką, edukacją i działaniami prewencyjnymi w zakresie bezpieczeństwa.