Przejdź do treści

Fundacja MSAR Poland

Niesienie pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia | poszukiwanie osób zaginionych | podnoszenie profesjonalizmu osób niosących pomoc | profilaktyka, edukacja i działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa.